Náš blog

RankBrain – čo je to a ako z neho vyťažiť maximum?

10.01.2020 | Pavel Horelica

Dňa 26. októbra 2015 sa svet fulltextového vyhľadávania nadobro zmenil. Vtedy prišiel na svet RankBrain – systém strojového učenia umelej inteligencie. Znie vám to príliš futuristicky? Poďme si o RankBraine niečo málo povedať.

Rovnako ako väčšina aktualizácií algoritmov Google, je aj RankBrain zahalený tak trochu tajomstvom. Od uvedenia do prevádzky v októbri 2015 ubehli už 4 roky, ale téma je stále obklopená hromadou domnienok a dohadov. Je však pravda, že RankBrain je jedna z najdôležitejších častí základného algoritmu Google a jediným systémom strojového učenia, ktorý v súčasnosti Google vo fulltexte používa.

Čo bolo pred RankBrainom? Divoký západ, mnoho desperádov

Ešte než sa dostaneme k RankBrainu samotnému, rád by som sa zastavil pri histórii vyhľadávania – je to vlastne príbeh toho, z čoho a prečo RankBrain vznikol. Určite si pamätáte, že internet pred nejakými 10 rokmi bol jeden veľký neporiadok – často vo vyhľadávaní vládli viac či menej spamové weby, majitelia webových stránok nakupovali odkazy z pätičiek vo veľkom a SEO ani zďaleka nebolo férovou hrou (dobre, to nie je ani dnes, ale o tom inokedy).

Ale niekedy v roku 2011 prišlo ku zmene. Google si uvedomil, že kvalita a relevantné výsledky musia byť vždy na prvom mieste. Inak pôjdu do kelu. Google teda zahájil revolúciu v oblasti SEO, všade sa oháňal bielymi klobúkmi (white hat SEO je názov pre dokonale čisté praktiky pri optimalizácii webov), penalizáciami a rýchlym zostrelením nedôveryhodných a pochybných webov. Prišli algoritmy Panda (2011) a Penguin (2012). Tým sa Google vo vyhľadávaní zbavil balastu.

Potom nastavil kurz na zvýšenie relevancie.

Boli doby, kedy sa Google pozeral na slová v otázke užívateľov samostatne, aby zistil zámer vyhľadávania – ale to nefungovalo vôbec dobre. Preto prišiel s aktualizáciou Hummingbird (2013), ktorá priniesla prelom v sémantickom vyhľadávaní tým, že zohľadnila kombináciu kľúčových slov aj ich kontext. Výsledky vyhľadávania však neboli ani zďaleka tak relevantné, pretože algoritmus nevedel, ako spracovať dosiaľ neznáme vyhľadávacie otázky, ktoré sa neustále objavovali. V skutočnosti je asi 15 percent otázok každý deň pre Google úplne nových. A tak o dva roky neskôr, v októbri 2015, Google predstavil RankBrain, ktorého účelom bolo spracovávať doposiaľ neznáme vyhľadávacie otázky a predpovedať pre ne čo možno najlepší výsledok.

Toľko k histórii.

Čo je to teda vlastne ten RankBrain?

RankBrain je názov od spoločnosti Google pre systém strojového učenia, ktorý sa používa ku spracovaniu neznámych a jedinečných otázok a ich prepojeniu s už existujúcimi vyhľadávacími otázkami, čo vo finále užívateľom poskytuje relevantnejšie výsledky vyhľadávania.

Napriek tomu, že bol algoritmus uvedený do prevádzky už v apríli 2015, prvýkrát bol verejne spomenutý v rozhovore s Gregom Corradom, vedúcim výskumným pracovníkom spoločnosti Google, až v októbri 2015.

Takto nejako vtedy Greg RankBrain popísal: „RankBrain používa umelú inteligenciu k vloženiu veľkého množstva písaného jazyka do matematických entít – nazývaných vektory – ktorým počítač dokáže porozumieť. Pokiaľ RankBrain vidí slovo alebo frázu, s ktorou nie je oboznámený, môže potom stroj odhadnúť, aké slová alebo fráze môžu mať podobný význam a podľa toho filtrovať výsledok, čo zefektívňuje spracovanie nových, doposiaľ nepoužitých, vyhľadávacích otázok.“

Ako RankBrain funguje?

RankBrain pri svojej práci používa tzv. „entity“, čo sú konkrétne objekty, o ktorých má Google nejaké informácie. Entitou môžu byť ľudia, miesta či rôzne veci. S pomocou matematického algoritmu potom rozdelí entity na konkrétnejšie slovné vektory, ktoré vedú k určitým výsledkom vyhľadávania.

Najlepšia vec na entitách je tá, že Google o nich zhromaždil mnoho informácií a môže okamžite nájsť tie najpresnejšie výsledky vyhľadávania pre vašu konkrétnu otázku. Keď RankBrain narazí na neznámu vyhľadávaciu otázku, vyhľadá vektor, ktorý je najpodobnejší jeho pôvodnej otázke, a až potom vracia výsledok.

Aj Google naďalej spresňuje výsledky vyhľadávacej otázky, ktorá bola doposiaľ neznáma. RankBrain v podstate analyzuje výsledky, ktoré užívatelia dostanú po zadaní vyhľadávacej otázky. Ak si všimne, že mnoho užívateľov dáva prednosť jednému konkrétnemu výsledku vyhľadávania pred ostatnými, RankBrain ho bude považovať za relevantnejší a s najväčšou pravdepodobnosťou ho ohodnotí lepšie aj pre ďalšie podobné otázky.

RankBrain je v podstate hodnotiaci faktor. Je súčasťou strojového učenia. Je to niečo, čo sa snaží identifikovať vzorce správania. Sleduje dáta o minulých vyhľadávaniach a na ich základe vyhodnocuje – predpokladá, že to, čo pre tieto vyhľadávania fungovalo dobre, bude fungovať aj pre podobné otázky. Tento prístup funguje najlepšie práve pre nové otázky, ktoré Google zatiaľ nepozná.

Ktoré frázy sú pri vyhľadávaní RankBrainom ovplyvnené?

V roku 2015, kedy bol RankBrain spustený, bol použitý iba asi v 15 % všetkých vyhľadávaní Google. V roku 2016, kedy RankBrain ukázal, že vykazuje prekvapivo dobré výsledky, sa dôvera spoločnosti Google v systém strojového učenia začala zvyšovať. RankBrain napriek tomu ani dnes nespracováva všetky otázky a špecializuje sa väčšinou na otázky, ktoré sú Google nejasné.

Nie je však zapojený do každej otázky. Prečo? Vysvetlenie je jednoduché – keď Google verí, že pozná význam otázky, RankBrain nemá zmysel. Do hry vstupuje jedine v prípade, že Google nechápe, o čom určitá otázka je.

Čo je to strojové učenie a umelá inteligencia?

Aby ste RankBrainu ešte lepšie porozumeli, je dôležité, aby ste mali tiež predstavu o tom, čo je to strojové učenie a umelá inteligencia. Sú spolu úzko prepojené, a preto sú často nesprávne interpretované.

Stručne povedané, umelá inteligencia je oveľa širší koncept strojov, schopných vykonávať úlohy, ktoré zvyčajne vyžadujú ľudskú inteligenciu, ako je vizuálne vnímanie, rozpoznávanie reči, rozhodovanie a preklad medzi jazykmi.

Pokiaľ ide o strojové učenie, jedná sa o aplikáciu umelej inteligencie, ktorá sa môže učiť sama o sebe bez toho, aby bola nejako presne naprogramovaná. To je presne to, čo RankBrain robí – automaticky sa učí a zlepšuje na základe svojich minulých skúseností.

Je RankBrain hodnotiacim faktorom?

Greg Corrado, ktorého som spomínal na začiatku článku, prisúdil v jednom z rozhovorov RankBrainu tretie miesto medzi najdôležitejšími faktormi, podľa ktorých sa zoraďujú výsledky vyhľadávania v Google. Konkrétne povedal:

„RankBrain je jedným zo stoviek signálov prechádzajúcich do algoritmu, ktorý určuje, aké výsledky sa objavia na vyhľadávacej stránke Google a ako budú hodnotené. Počas niekoľkých mesiacov, kedy bol implementovaný, sa RankBrain stal tretím najdôležitejším signálom prispievajúcim k výsledku vyhľadávania konkrétnej otázke.“

Môžeme teda povedať, že RankBrain je naozaj hodnotiacim signálom. Toto tvrdenie však stále značne závisí od toho, čo považujete za hodnotiaci signál (faktor). Tradičné faktory sú určité vlastnosti webových stránok (ako kľúčové slová, počet spätných odkazov, zabezpečenie stránky atď.), ktoré algoritmy vyhľadávačov pri priraďovaní hodnotenia zohľadňujú. Takže keď sa na signály hodnotenia pozrieme z tejto stránky, potom RankBrain rozhodne nie je hodnotiacim signálom – nie je to charakteristika webu a neexistuje žiadne RankBrain skóre (alebo o tom aspoň nikto nevie). Z tohto dôvodu je RankBrain podľa môjho názoru skôr mechanizmus spracovania kľúčových slov než faktor hodnotenia.

Ak sa na to však pozrieme ešte z iného uhľa pohľadu a hodnotiaci signál budeme brať ako súčasť algoritmu, ktorý sa účastní procesu hodnotenia, je možné RankBrain určite označiť ako hodnotiaci signál.

Ako RankBrain zmenil SEO?

RankBrain zmenil SEO hneď niekoľkými spôsobmi.

Dáva prednosť stránkam, ktoré poskytujú komplexné informácie o téme uvedenej v otázke užívateľa. Dnešná efektívna optimalizácia obsahu na webe je teda v zásade nemožná bez pochopenia zámeru vyhľadávania užívateľom a robenia analýzy kľúčových slov, kde sa sústredíte práve na zámer užívateľa pri vyhľadávaní.

Ďalšia vec, ktorá sa zmenila, je zameranie na optimalizáciu obsahu. Optimalizácia obsahu sa presunula z kľúčových slov na témy. Dnes už nie je veľkým prekvapením, že koncept s jedným kľúčovým slovom a jednou stránkou je naozaj mŕtvy. V ére RankBrain musíte usilovať o maximálnu ucelenosť – neexistuje spôsob, ako získať vysoké hodnotenie webu vytvorením mnohých stránok, ktoré by pokryli rôzne varianty kľúčových slov. To je už pasé.

Ako optimalizovať v súlade s RankBrainom?

Poďme sa pozrieť, ako pristúpiť k optimalizácii teraz, keď už o RankBraine vieme.

1. Píšte prirodzene

V zásade jediné odporúčanie týkajúce sa optimalizácie RankBrain, ktoré sme od Google doposiaľ obdržali, prišlo od Garyho Illyesa, analytika a webmastera spoločnosti Google, ktorý povedal:

„Optimalizácia pre RankBrain je v skutočnosti jednoduchá a je to niečo, čo už asi 15 rokov odporúčame. Odporúčanie znie: píšte v prirodzenom jazyku. Skúste písať obsah, ktorý znie ľudsky. Pokiaľ budete písať ako stroj, bude RankBrain zmätený a pravdepodobne vás skrátka posunie niekam dole.

Ak však máte web s obsahom, skúste si prečítať niektoré zo svojich článkov alebo čokoľvek, čo ste napísali, a opýtajte sa ľudí, či to znie prirodzene. Pokiaľ váš text vyznie konverzačne a pútavo, ako prirodzený jazyk, ktorý by ste používali v každodennom živote, môžete si byť istí, že ste optimalizovali pre RankBrain. Ak tomu tak nie je, ste „neoptimalizovaní“, ak to tak môžem nazvať.“

2. Skúste zistiť úmysel vyhľadávania

Ako som už spomenul, pre RankBrain je úlohou poskytnúť vám čo najrelevantnejšie výsledky vyhľadávania. Je preto veľmi dôležité, aby vaše stránky zodpovedali požadovanému zámeru vyhľadávania, pretože to takmer vždy znamená vysokú hodnotu CTR. A to chcete.

Prvým krokom k optimalizácii pre RankBrain je snaha pochopiť zámer vyhľadávania. Jednoducho zadajte kľúčové slová do vyhľadávacieho poľa, následne sa pozrite na výsledky, s ktorými Google prichádza, a skúste prísť na to, čo za akými kľúčovými slovami hľadať. Aký je zámer užívateľa.

Uveďme si malý príklad. Keď niekto hľadá „zelené smoothie“, načíta sa mu stránka plná receptov. Google sa ani neobťažuje s definíciou „zeleného smoothie“, takže môžeme s istotou povedať, že skutočným cieľom vyhľadávania je zistiť, „ako urobiť zelené smoothie“.

Takto premýšľajte nad každou otázkou.

3. Zlepšite relevanciu

Áno, je pravdepodobné, že niektoré z vašich stránok nezodpovedajú požadovanému zámeru vyhľadávania. Pokiaľ tomu tak je, je potreba pracovať na zlepšení relevancie a komplexnosti vašich stránok.

Tu to chce trochu odbornejší prístup.

Ako som sa už zmienil, s RankBrainom presúvate zameranie kľúčových slov na témy. Je teda potrebné, aby vaše obsahové stránky boli čo najucelenejšie (aby obsahovali napríklad súvisiace pojmy a synonymá). Skúste sa tiež zdržať neprirodzeného frázovania, predovšetkým v názvoch a meta popisov. To je len odkaz na bod 1.

Najlepší spôsob, ako zlepšiť relevanciu a celistvosť obsahu, je využitie nástroja Rank Tracker, ktorý vám umožní zhromaždiť doslova tony relevantných termínov používaných vašimi konkurentmi.

  1. Stačí otvoriť svoj projekt v Rank Trackere a prejsť do časti Keyword Research ˃ Competition TF-IDF Explorer.
  2. Následne zadajte kľúčové slová a počkajte, než nástroj analyzuje 10 vašich hlavných konkurentov a zhromaždí kľúčové slová, ktoré máte spoločné.

4. Skontrolujte snippety vo výsledkoch vyhľadávania

Snippety sú tá dlhšia textová časť vo výsledkoch vyhľadávania (pod časťou, ktorá sa dá prekliknúť).

Vzhľadom k tomu, že CTR je jednou z vecí, ktoré RankBrain berie do úvahy pri odhade relevancie stránky, je dôležité zaistiť, aby vaše snippety boli dobre optimalizované, pretože priamo ovplyvňujú CTR.

Zvážte použitie Google Search Console k vyhľadaní stránok s nízkou hodnotou CTR. Potom sa pozrite na ich snippety a premýšľajte, ako ich vylepšiť.

A pár slov na záver

Sú veci, ktoré v tejto oblasti vieme s určitosťou. Napríklad to, že vyhľadávacie algoritmy Google sa budú stále meniť a nikdy neostanú dlho na rovnakej úrovni. Google pravdepodobne RankBrain ešte vyladí. Do budúcnosti s ním teda musíme počítať – či už chceme, alebo nie. RankBrain sa neprestajne učí a mení, takže nám neostáva nič iné, než zacieliť obsah našich stránok na človeka.

ZPĚT Chci SEO


Pavel Horelica

Notice: Undefined index: position_sk in /var/www/impnet.sk/data/www/impnet.sk/class/Blog.class.php on line 731

Notice: Undefined index: position in /var/www/impnet.sk/data/www/impnet.sk/class/Blog.class.php on line 731
email: pavel.horelica@impnet.cz

Pavol je tu na to, aby vás ľudia na internete našli. Stará sa o optimalizáciu stránok pre vyhľadávače, študuje dáta z analytických nástrojov a na ich základe neustále vymýšľa, ako váš web ešte vylepšiť a posunúť dopredu.

Co dalšího píšu?Notice: Undefined variable: i in /var/www/impnet.sk/data/www/impnet.sk/class/Blog.class.php on line 753

Notice: Undefined variable: subpagelist in /var/www/impnet.sk/data/www/impnet.sk/class/Blog.class.php on line 756

Notice: Undefined variable: uvod in /var/www/impnet.sk/data/www/impnet.sk/class/Blog.class.php on line 758

Ako správne kanonizovať pomocou rel=canonical? Pozor na najčastejšie chyby

22.12.2014 | Pavel Horelica
Dňa 26. októbra 2015 sa svet fulltextového vyhľadávania nadobro zmenil. Vtedy prišiel na svet RankBrain – systém strojového učenia umelej inteligencie. Znie vám to príliš futuristicky? Poďme si o RankBraine niečo málo povedať.

Notice: Undefined variable: subpagelist in /var/www/impnet.sk/data/www/impnet.sk/class/Blog.class.php on line 794

Notice: Undefined variable: subpagelist in /var/www/impnet.sk/data/www/impnet.sk/class/Blog.class.php on line 756

Notice: Undefined variable: uvod in /var/www/impnet.sk/data/www/impnet.sk/class/Blog.class.php on line 758

Čo sú štruktúrované dáta (rich snippety) a prečo by ste ich mali používať?

23.02.2018 | Pavel Horelica
Dňa 26. októbra 2015 sa svet fulltextového vyhľadávania nadobro zmenil. Vtedy prišiel na svet RankBrain – systém strojového učenia umelej inteligencie. Znie vám to príliš futuristicky? Poďme si o RankBraine niečo málo povedať.

Notice: Undefined variable: subpagelist in /var/www/impnet.sk/data/www/impnet.sk/class/Blog.class.php on line 794

Sme hrdými držiteľmi týchto certifikátov